[Bài bình luận] "Hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Việt Nam trước những xung đột cận kề ở Biển Đông"

Trung tâm SCIS giới thiệu bài bình luận "Hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Việt Nam trước những xung đột cận kề ở Biển Đông" của tác giả Nguyễn Cao Hùng (NCV cộng tác SCIS). Bài viết làm rõ những điểm tương đồng trong lập trường về an ninh hàng hải và triển vọng hợp tác quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nhật Bản thời gian gần đây.

Trung tâm SCIS tham dự Hội thảo Quốc tế về An ninh mạng

Trong 2 ngày 27 và 28/11, ThS. Nguyễn Thế Phương đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) đã tham dự buổi toạ đàm về an ninh mạng với chủ đề "Implementing the UN norms of responsible state behavior in cyber space". Sự kiện được đồng trủ trì bởi Trung tâm Chính sách Quốc tế trên không gian mạng trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Australia (ASPI) và Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. 

 

Tiền đề xây dựng đô thị sáng tạo

TPHCM sẽ huy động lực lượng tư vấn trong nước và ngoài nước để thiết kế một khu đô thị sáng tạo trên cơ sở kết nối Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức) và trung tâm hành chính (quận 2). Nếu thiết kế thích hợp, 3 khu vực này sẽ tương tác với nhau tạo thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.