Hội thảo "Từ kinh tế chia sẻ đến phường, xã vì dân"

Sáng 11/7 tại thành phố Tây Ninh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM đã phối hợp cùng Viện FES, Văn phòng đại diện tại Việt Nam và UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Từ kinh tế chia sẻ đến phường, xã vì dân”.


Vì sao quân đội Trung Quốc từ bỏ ‘làm kinh tế’?

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài viết của Nghiên cứu viên Nguyễn Thế Phương* đăng trên báo Pháp luật TPHCM, ngày 1/5/2017.  

 

(PL)- Xu hướng chú trọng “chuyên nghiệp hóa”, ưu tiên yếu tố tinh nhuệ chiến đấu hơn yếu tố kinh tế đã thắng thế trong quân đội Trung Quốc.

ASEAN among Great Powers

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) - "ASEAN among the Great Powers", đăng trên trang web của Viện Heinrich Boll Stiftung Đông Nam Á. Bài viết thuộc chuỗi bài "50 năm ASEAN" của Viện. 


China´s increasing presence, from economic to military links, is leading to a potential emergence of Chinese spheres of influence in which Southeast Asia will be regarded as China‘s backyard. To many observers, China‘s regional leadership constitutes an irresistible outcome of China‘s remarkable economic performances and influence. Faibank‘s well-known concept of the Chinese world order provides a model to understand international relations in Asia, which constructs China in the role of centrality and superiority in the system[1]. Those who place emphasis on the long history of hierarchical order in Asia tend to endorse the fact that the Middle Kingdom has returned to the center as the most dominant power and regional leader. It is no longer a contested claim.