Trung tâm SCIS phối hợp tổ chức toạ đàm "Hai tháng sau phán quyết của Tòa Trọng Tài: Thảo luận một số vấn đề chính sách”

Vào sáng ngày 22/9/2016, Trung tâm nghiên cứu quốc tế (SCIS) và Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia (CSS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm "Hai tháng sau phán quyết của Tòa Trọng Tài: Thảo luận một số vấn đề chính sách”. 

Biển Đông: Nguy hiểm xu hướng quân sự hóa

 (Tuần Việt Nam) - Các quốc gia ven biển đứng trước lựa chọn hành động đơn phương, tăng cường an ninh biển, và kéo cả khu vực vào xung đột; hay là xây dựng các nguyên tắc, thể chế và xác định các vấn đề tiếp cận mở. Xu hướng đơn phương, và quân sự hóa ở Biển Đông đang gia tăng hiện nay chính là mối đe dọa an ninh con người cho toàn khu vực.