Thảo luận về các mô hình thành phố tương lai

Tương lai nào cho các siêu đô thị (mega city)? Liệu khoa học kỹ thuật và những tiến bộ của nó có phải là động lực thay đổi cuộc chơi trong hình quy hoạch và phát triển đô thị hay không? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo các yếu tố an sinh xã hội song hành với những phát triển vật chất của đô thị? Đó là những câu hỏi được đặt ra và thảo luận trong hội thảo bàn về tương lai đô thị được diễn ra vào đầu tháng 10 vừa qua tại Seoul.

Con đường tơ lụa trên biển qua Đông Nam Á và Nam Á: Một hệ thống đang định hình

Trung tâm SCIS giới thiệu loạt bài viết của NCV. Vũ Thành Công về Con đường tơ lụa trên biển Đông qua Đông Nam Á và Nam Á. Bức tranh hệ thống tại hai khu vực quan trọng này một mặt sẽ giúp đưa ra các chỉ dấu để phân tích về chính sách cơ sở hạ tầng cảng biển của Trung Quốc, mặt khác sẽ tạo tiền đề để hình dung các thành tố cơ bản của con đường biển đang dần định hình tại Nam bán cầu.. Bài viết được đăng trên Trang thông tin của Viện Biển Đông, trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.