GS. Chung Hoàng Chương

GS. Chung Hoàng Chương nguyên là giảng viên đại học tại Tiểu bang California (Mỹ). Trong 35 năm giảng dạy tại Mỹ, ông đã sáng lập Chương trình Á - Mỹ học (Asian American Studies) ở Đại học California - Berkeley. Năm 1988, ông sáng lập Trung tâm Việt - Mỹ học (Vietnamese American Studies) ở Đại học San Francisco State và giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban liên kết Thành phố Hồ Chí Minh - San Francisco.

 

Ông cũng là người triển khai thành công chương trình "Campus Abroad" đưa sinh viên và giảng viên Mỹ thực hiện các chuyến đi thực địa đến các quốc gia Đông Nam Á. Chương trình này cũng giúp một số cán bộ giảng viên Việt Nam có cơ hội tham dự những chương trình đào tạo ngắn hạn của Mỹ. Sau năm 2015, ông tiếp tục cộng tác với các đồng  nghiệp Việt Nam để nghiên cứu các vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề về sông Mekong. Qua nhiều chuyến đi khảo sát thực tế dọc khắp sông Mekong, ông đã thu thập được nhiều dữ liệu cho các Hội nghị về Mekong trong tương lai.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.