TS. Trương Minh Huy Vũ

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, thành phố Hồ Chí Minh. TS. Trương Minh Huy Vũ tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học tổng hợp Bochum năm 2010, và bảo vệ luận án Tiến Sĩ Kinh tế-Chính trị Quốc Tế tại đại học Bonn, CHLB Đức (magna cum laude) năm 2014 với học bổng toàn phần của Bộ Ngoại Giao Đức.

Các ấn phẩm của TS. Trương Minh Huy Vũ xuất hiện trên các tạp chí khoa học và thảo luận chính sách quốc tế như The National Interest, Revista Brasileira de Política Internacional, East Asia Policy, Global Asia, E-International Relations, ASIEN, The Diplomat, v.v. Ông cũng là đồng chủ biên tập sách “Power Politics in Asia’s Contested Waters Territorial Disputes in the South China Sea”được NXB Springer phát hành vào đầu năm 2016. 


Quá trình đào tạo


2008 Cử nhân Nghiên cứu Châu Âu, Đại học Siegen Cộng hòa liên bang Đức
2010 Thạc sĩ Toàn cầu hóa, Liên quốc gia và Quản trị, Đại học Bochum-Ruhr
Cộng hòa liên bang Đức

2014 Tiến sĩ Kinh tế chính trị quốc tế, Trung tâm nghiên cứu toàn cầu, Đại học Bonn
Cộng hòa liên bang Đức

Quá trình công tác

2011 - nay Giảng viên, Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

2015 - nay Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

Email: truongminhhuyvufir@hcmussh.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.