Yassin Bendjebbour

Yassin Bendjebbour hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM, chuyên về đề tài năng lượng tái tạo và kinh tế môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Yassin Bendjebbour bao gồm tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và sinh thái – xã hội của các chính sách năng lượng. Yassin hiện đang cộng tác với SCIS trong nhiều dự án tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là dự án về cải cách cơ cế hợp tác nông nghiệp của địa phương, dự án biến đổi khí hậu, áp dụng năng lượng tái tạo trong sự phát triển nông thôn ở địa phương.

Yassin Bendjebbour hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM, chuyên về đề tài năng lượng tái tạo và kinh tế môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Yassin Bendjebbour bao gồm tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và sinh thái – xã hội của các chính sách năng lượng. Yassin hiện đang cộng tác với SCIS trong nhiều dự án tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là dự án về cải cách cơ cế hợp tác nông nghiệp của địa phương, dự án biến đổi khí hậu, áp dụng năng lượng tái tạo trong sự phát triển nông thôn ở địa phương.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.