TS. Nguyễn Văn Giáp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp là nghiên cứu viên về phát triển nông nghiệp và chính sách nông nghiệp. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm phân tích cầu nông sản, cấu trúc và cạnh tranh thị trường nông sản, cùng với phát triển nông nghiệp bền vững. TS. Giáp đã xuất bản kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học như: Kinh tế Ứng dụng (Applied Economics), Kinh tế Tài nguyên Biển (Marine Resource Economics), Kinh tế và Quản lý Thuỷ sản (Aquaculture Economics and Management), Nghiên cứu Phân phối Thực phẩm (Food Distribution Research).


Hiện nay tiến sĩ Giáp đang thực hiện các nghiên cứu ở ĐBSCL liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh tài nguyên nước, và biến đổi khí hậu. Ông lấy bằng thạc sĩ nghiên cứu phát triển tại Viện Xã hội học Quốc tế năm 2002, và bằng tiến sĩ kinh tế và thạc sĩ xác suất thống kê tại Đại học Auburn năm 2010. Hiện nay, TS. Giáp đang là nghiên cứu viên tại ĐH Fulbright Việt Nam. Trước đây, ông là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Auburn 2010-2012, giảng viên kinh tế tại Đại học Tân Tạo 2012-2013, và là giám đốc Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp miền Nam (SCAP)2013-2016.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.