Dự án “Japan, China and the Quests for Sociotechnical Hegemony in Southeast Asia”

Đề tài so sánh chính sách, vai trò và khả năng tác động của Nhật Bản và Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Khác với những nghiên cứu đi trước tập trung chủ yếu về cạnh tranh chiến lực hay thương mại/đầu tư, nghiên cứu này xem khoa học kỹ thuật và các chính sách thúc đẩy các đại dự án liên quan là một chuyển động quan trọng mà cả hai nước Trung Quốc và Nhật đều muốn thúc đẩy tại khu vực. Qua trường hợp của tiểu vùng sông Mekong và Việt Nam, nghiên cứu sẽ định dạng các chính sách, mô thức và mức độ hiệu quả khác nhau của hai nước, cũng như xem xét các tác động đến khu vực và Việt Nam.

  



Năm: 2016


Tài trợ: Sumitomo Foundation (Nhật)


Các hoạt động và ấn phẩm:

• Hội thảo quốc tế

• Bài báo quốc tế

• Dự án sách (tiếng Việt)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Tiền đề xây dựng đô thị sáng tạo

TPHCM sẽ huy động lực lượng tư vấn trong nước và ngoài nước để thiết kế một khu đô thị sáng tạo trên cơ sở kết nối Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức) và trung tâm hành chính (quận 2). Nếu thiết kế thích hợp, 3 khu vực này sẽ tương tác với nhau tạo thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.