ThS. Võ Trần Trung Nhân

ThS. Võ Trần Trung Nhân hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). ThS. Nhân tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công: Quản trị và Phát triển, thuộc chương trình Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu năm 2013. ThS. Nhân hiện đang giảng dạy môn An ninh Con người tại Khoa Quan hệ Quốc tế trường ĐHKHXHNV Tp.HCM. 


 Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: chính sách về giới và phát triển, an ninh con người.   

   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

2013 Thạc sĩ Chính sách công : Quản trị và Phát triển
Chương trình Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu


Quá trình công tác

2015 - nay Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học KHXH&NV

4/2017 - nay Nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Địa chỉ email: 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.