Nguyễn Thế Phương

Nguyễn Thế Phương là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Nguyễn Thế Phương tốt nghiệp Cử nhân hạng ưu chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2013, vừa trúng tuyển học bổng của Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) để theo học khóa thạc sĩ tại Đức từ năm 2016.

Lĩnh vực nghiên cứu chính là Chiến lược - Quốc phòng, Chính sách đối ngoại Trung Quốc, An ninh châu Á - Thái Bình Dương. Hiện tại, Thế Phương đang quản lý chuyên mục Chuyển động Quốc phòng trên nghiencuuquocte.net, cũng như có các bài viết trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước. 

Thế Phương từng nhận giải thưởng "Công trình Nghiên cứu biển Đông xuất sắc năm 2014" của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS).  Từ năm 2012, Thế Phương xuất bản các bài viết trên E-International Relations; Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế; Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc; Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu và báo cáo tại Hội thảo Quốc gia lần thứ 3 về biển Đông tổ chức tại Đà Nẵng. 

Quá trình đào tạo

2013 Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

Quá trình công tác

2013 - 2014 Trợ lý, Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Trí Việt
Việt Nam

2014 - 2015 Trợ lý Nghiên cứu khoa học, Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

2015 - nay Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

Địa chỉ email: thephuongscis@hcmussh.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.