Nguyễn Chí Hiếu

Nguyễn Chí Hiếu hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Trước đó, Hiếu là nghiên cứu viên tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
Hiếu tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng không tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh (2005) và Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (2010).
Lĩnh vực nghiên cứu chính của Hiếu xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế và chính sách công liên quan, bao gồm tăng trưởng kinh tế, năng suất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, năng lực cạnh tranh, thương mại, và ảnh hưởng của công nghệ thông tin-truyền thông (ICT), với trọng tâm là các nền kinh tế ASEAN. Gần đây, Hiếu đang có các khảo sát thực tế về phát triển bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là về phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Nguyễn Chí Hiếu từng nhận học bổng toàn phần ngành Chính sách công của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore trong 2008-2010. Bên cạnh đó, Hiếu cũng là đồng tác giả quyển sách The Dynamics of ASEAN Economic Integration, Structural Change and Productivity Performance, sắp được xuất bản bởi NXB Edward Elgar.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.