Châu Huy Ngọc

Châu Huy Ngọc hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Huy Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2008. Huy Ngọc đảm nhiệm nhiều công việc đa dạng. Anh có kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), giảng dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ YOLA, đồng thời cũng là phiên dịch viên cho các hội thảo của cả tổ chức nhà nước và tư nhân. Huy Ngọc cũng có 12 năm kinh nghiệm trong hỗ trợ giao tiếp xuyên văn hóa với chuyến đi đầu tiên vào năm 2004 cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ đến Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. 


Lĩnh vực nghiên cứu chính của Châu Huy Ngọc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) là thành phố thông minh, thành phố chia sẻ và các vấn đề xung quanh đó. 

  Quá trình đào tạo


2008 Cử nhân Lịch sử, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Quá trình công tác


Trước đây Trợ lý tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Trợ giảng tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Giảng viên tại Trung tâm Anh ngữ YOLA

Phiên dịch viên

Hiện tại Nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Địa chỉ email: 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.