TS. Nguyễn Thị Hậu

TS. Nguyễn Thị Hậu là nghiên cứu viên cao cấp (không thường trú) tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Tp.HCM, phụ trách nghiên cứu về khảo cổ học và bảo tồn bảo tàng. Cụ thể, lĩnh vực nghiên cứu chính của bà bao gồm: (1)Thời kỳ tiền – sơ sử ở miền Nam Việt Nam bao gồm các văn hóa khảo cổ học Đồng Nai, Óc Eo - Phù Nam, Sa Huỳnh – Champa; (2) Văn hóa đô thị: cộng đồng dân cư và bảo tồn di sản đô thị. Hiện nay TS. Nguyễn Thị Hậu đang thực hiện các nghiên cứu về Khảo cổ học đô thị, khảo cổ học cộng đồng, bảo tồn di sản văn hóa Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh; tham gia công trình Lịch sử TP. Hồ Chí Minh. 


TS. Nguyễn Thị Hậu đã xuất bản 02 công trình sách chuyên khảo về khảo cổ học và  01 công trình về văn hóa ở TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có hàng chục bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học: Khảo cổ học, Khoa học xã hội, Di sản văn hóa, Nghiên cứu phát triển... (Việt Nam), Sciences Humaines & Sociales (Pháp). Ngoài ra, bà đã tham dự một số Hội thảo quốc tế về Khảo cổ học, về Bảo tồn di sản văn hóa.


TS. Nguyễn Thị Hậu tốt nghiệp ngành Khảo cổ học tại trường Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 1980 (nay là trường ĐHKHXH&NV TP.HCM); sau đó lấy bằng Tiến sĩ Khảo cổ học tại Viện Khoa học xã hội TP.HCM 1997 (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam). TS. Nguyễn Thị Hậu từng công tác tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM từ 1994 đến 2005, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (2005 – 2014) và là giảng viên trường Đại học KHXH&NV TPHCM (1981 – 1994, và từ 2016).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.