TS. Dương Danh Huy

TS. Dương Danh Huy nghiên cứu về tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Các bài phân tích của ông được đăng trên Yale Global, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (Mỹ), Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore), Chương trình Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, BBC, báo chí Philippines và Việt Nam, và một số trang mạng địa chính trị trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

 

Từ năm 2008 ông đã tích cực vận động cho việc áp dụng Công ước Liên hiệp Quốc về Luật Biển, bao gồm việc phân định ranh giới công bằng hoặc Điều 121(3), để thay thế các yêu sách biển của Trung Quốc dựa trên đường 9 Đoạn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.