[Kỷ yếu Hội thảo] ASEAN centrality in the multilateral regional architecture of East Asia”

Trung tâm SCIS giới thiệu bài viết của TS. Trương Minh Huy Vũ (giám đốc SCIS) thảo luận về vai trò của Hiệp hội ASEAN trong việc quản lý tranh chấp tại biển Đông. Bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “ASEAN centrality in the multilateral regional architecture of East Asia” do Hiệp hội Nghiên cứu Đông Nam Á tại Hàn Quốc (KASEAS) và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) đồng tổ chức vào tháng 8/2016.

 

 

 

Tóm tắt bài viết

(bản tiếng Anh)


After 1945, the Asian regional order has been characterized as a “hub and spoke” order – a U.S-led system of bilateral security relations with her Asian allies. Since 2009 there has been a gradual development of this hegemonic order into a “networked alliance,” an interconnected, quasi-multilateral security network. There are three distinctive features that constitute the networked alliance. First, the security network includes bilateral military ties among the U.S. traditional allies (Japan, South Korea, Australia, Thailand, and the Philippines), between these allies and other South East Asian countries. Second, unlike NATO, the networked alliance primarily relies on informal dyadic interactions rather than multilateral institutions as dispute resolution mechanisms. Third, the networked alliance creates an incentive structure for further collectivization of regional security provided by the U.S. under the old hub and spoke system. We argue that the South China Sea (SCS) is an interesting case of networked alliance for state actors. In this study, we investigate ASEAN’s role in the emerging networked alliance. From a multilateral perspective, ASEAN’s role as “a manager of regional order” is an important cog in an extensive network of US-friendly and allies in the region. The ASEAN-led multilateralism creates an incentive structure for further collectivization of regional security provided by the U.S. under the old hub-and-spoke system. However, in the case of SCS disputes, the main challenge for ASEAN to become a harmonized group successfully employing institutionalization is its internal division. This division signifies a major problem facing ASEAN as a single bloc in reacting unanimously vis-à-vis China in SCS territorial disputes.

 

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
[Bình luận] Vietnam’s 2019 Defense White Paper: Preparing for a fragile future

Trung tâm SCIS giới thiệu bài bình luận "Vietnam’s 2019 Defense White Paper: Preparing for a fragile future" của ThS. Nguyễn Thế Phương (NCV Trung tâm SCIS). Bài viết được đăng trên chuyên trang của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ. 

Tiền đề xây dựng đô thị sáng tạo

TPHCM sẽ huy động lực lượng tư vấn trong nước và ngoài nước để thiết kế một khu đô thị sáng tạo trên cơ sở kết nối Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức) và trung tâm hành chính (quận 2). Nếu thiết kế thích hợp, 3 khu vực này sẽ tương tác với nhau tạo thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.