BAN GIÁM ĐỐC
_____________________________________________________________

 • Trương Minh Huy Vũ >>
 • Nguyễn Thanh Hoàng >>


VĂN PHÒNG
_____________________________________________________________

 • Ma Ngọc Nhã Vy >>
 • Phạm Xuân Quỳnh Thư >>
 • Trần Thị Cẩm Vân >>
 • Lê Thị Diễm Ái >>NGHIÊN CỨU VIÊN
_____________________________________________________________

 • Vũ Thành Công >>
 • Nguyễn Vũ Nhật Anh >>
 • Châu Huy Ngọc >>
 • Đỗ Văn Thiện >> 


NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP (KHÔNG THƯỜNG TRÚ)

_____________________________________________________________

 • GS. Chung Hoàng Chương >>
 • TS. Lê Hồng Nhật >>
 • TS. Dương Danh Huy >>
 • TS. Nguyễn Văn Giáp >>
 • TS. Nguyễn Thị Hậu >> 
 • ThS. Nguyễn Hữu Thiện >>
 • ThS. Lê Văn Thành >>


NGHIÊN CỨU VIÊN CỘNG TÁC

_____________________________________________________________

 • Ngô Di Lân >>
 • Nguyễn Chí Hiếu >>
 • Phạm Ngọc Minh Trang >>
 • Yassin Bendjebbour >>
 • Dương Đức Minh >>

 

THỰC TẬP SINH
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

La Thị Bình An >>

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.