Phạm Ngọc Minh Trang

ThS. Phạm Ngọc Minh Trang hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). ThS. Trang tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2011, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế của Đại học Nottingham, Anh Quốc năm 2012. Th.S Trang từng có kinh nghiệm làm việc tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại Hamburg, Đức trong khoảng thời gian 2014-2015. 


Lĩnh vực nghiên cứu chính của ThS. Phạm Ngọc Minh Trang là Luật quốc tế. ThS. Trang từng nhận giải thưởng Lãnh đạo trẻ của Bộ ngoại giao Việt Nam, Chương trình Học bổng Hội nghị Quốc tế Biển Đông lần 8, học bổng do Tổ chức Luật quốc tế (ILA) trao tặng năm 2016. Bên cạnh đó, ThS. Trang cũng có nhiều ấn phẩm xuất bản trên các tờ báo Việt Nam và quốc tế.  

  Quá trình đào tạo


2011 Cử nhân Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2011 - 2012 Thạc sĩ về Luật Biển, Đại học Nottingham, Anh Quốc


Quá trình công tác

2014 - 2015 Tòa án Quốc tế về Luật Biển
Hamburg, Đức

2016 - nay Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học KHXH&NV

3/2017 - nay Nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Địa chỉ email:  pnminhtrangfir@hcmussh.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.