Ma Ngọc Nhã Vy

Ma Ngọc Nhã Vy hiện làm việc tại nhóm hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhã Vy đang là sinh viên năm III khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo  

 

2014 - 2018 Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Quan hệ Quốc tế

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM  

 

Quá trình công tác  

 

09/2016 - nay Thực tập sinh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.