ThS. Nguyễn Hữu Thiện

ThS. Nguyễn Hữu Thiện có hơn 25 năm kinh nghiệm về các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh kế bền vững, biến đổi khí hậu ở các quốc gia trong lưu vực Mekong. Ông từng đảm nhiệm các công việc như quản lý dự án, cố vấn kỹ thuật, giảng viên đại học, tập huấn viên, tư vấn, và nhiều công việc khác. Kinh nghiệm khu vực của ông bao gồm các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan. Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, thực hiện, và đánh giá các dự án, chương trình lớn và nhỏ..

 

Trong 15 năm qua, ThS. Thiện làm việc với Trung tâm quản lý môi trường quốc tế (ICEM),  Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) về các vấn đề bảo tồn và xây dựng năng lực cho các địa phương. Ông Thiện cũng đã thực hiện nhiều phân tích tính tổn thương đối với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và sinh kế địa phương ở ĐBSCL và đưa ra những chiến lược thích ứng.

 Năm 2009, ông là thành viên nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược các đập thủy điện dòng chính sông Mekong.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.