Vũ Thành Công

Vũ Thành Công hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Vũ Thành Công tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM năm 2013 và đang là học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM từ năm 2015.


Lĩnh vực nghiên cứu chính là Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Vũ Thành Công từng nhận giải thưởng "Bài Nghiên cứu biển Đông xuất sắc năm 2013" của Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS). Từ năm 2012, Thành Công xuất bản các bài viết trên tạp chí Nghiên cứu Quốc tế; tạp chí Nghiên cứu châu Mỹ; tạp chí Nghiên cứu và Phát triển cùng một số trang tin của Việt Nam như Tuần Việt Nam (Thời báo Vietnamnet), nghiencuubiendong.vn (trực thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông, Bộ Ngoai giao Việt Nam).

 

Quá trình đào tạo

11/2013 Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

Quá trình công tác

2014 - 2015 Phóng viên chuyên mục Quốc tế
Báo Một Thế giới, Việt Nam

2015 - nay  Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học KHXH&NV
Đại học Quốc gia Tp.HCM, Việt Nam

Địa chỉ email: thanhcong.dw@gmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.