• Nguyễn Chí Hiếu

  Nguyễn Chí Hiếu hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Trước đó, Hiếu là nghiên cứu viên tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
  Hiếu tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng không tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh (2005) và Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (2010).
  Lĩnh vực nghiên cứu chính của Hiếu xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế và chính sách công liên quan, bao gồm tăng trưởng kinh tế, năng suất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, năng lực cạnh tranh, thương mại, và ảnh hưởng của công nghệ thông tin-truyền thông (ICT), với trọng tâm là các nền kinh tế ASEAN. Gần đây, Hiếu đang có các khảo sát thực tế về phát triển bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là về phát triển nông nghiệp hữu cơ.
  Nguyễn Chí Hiếu từng nhận học bổng toàn phần ngành Chính sách công của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore trong 2008-2010. Bên cạnh đó, Hiếu cũng là đồng tác giả quyển sách The Dynamics of ASEAN Economic Integration, Structural Change and Productivity Performance, sắp được xuất bản bởi NXB Edward Elgar.

 • Yassin Bendjebbour

  Yassin Bendjebbour hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM, chuyên về đề tài năng lượng tái tạo và kinh tế môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Yassin Bendjebbour bao gồm tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và sinh thái – xã hội của các chính sách năng lượng. Yassin hiện đang cộng tác với SCIS trong nhiều dự án tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là dự án về cải cách cơ cế hợp tác nông nghiệp của địa phương, dự án biến đổi khí hậu, áp dụng năng lượng tái tạo trong sự phát triển nông thôn ở địa phương.

 • Ngô Di Lân

  Ngô Di Lân là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Ngô Di Lân tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - tại Đại học Masstricht, Hà Lan năm 2015 và hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Brandeis, Hoa Kỳ từ năm 2015.