• Trần Thị Cẩm Vân

  Trần Thị Cẩm Vân tốt nghiệp cử nhân ngành Quốc tế học tại Đại học Sư phạm TPHCM năm 2014. Cẩm Vân bắt đầu làm việc tại văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) từ tháng 12/2017.

 • Lê Thị Diễm Ái

  Lê Thị Diễm Ái hiện là sinh viên năm IV khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Diễm Ái bắt đầu làm việc tại văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) từ tháng 9/2017.

 • Phạm Xuân Quỳnh Thư

  Phạm Xuân Quỳnh Thư tốt nghiêp cử nhân khoa Quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2015. Sau khi tốt nghiệp, Thư tham gia chương trình đào tạo quản trị viên tập sự tại tập đoàn Big C Việt Nam ở vị trí chuyên viên marketing ngành Bán lẻ; có một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing ở một số công ty start-up, song song với tham gia nghiên cứu tự do về kinh tế quốc tế và đầu tư.

  Quỳnh Thư đảm nhận công việc hành chính và tham gia nghiên cứu về kinh tế tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế từ tháng 8/2017. 

 • Ma Ngọc Nhã Vy

  Ma Ngọc Nhã Vy hiện làm việc tại nhóm hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhã Vy đang là sinh viên năm III khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM.