• Nguyễn Diệu Anh

  Nguyễn Diệu Anh là nghiên cứu viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế (SCIS). Diệu Anh tốt nghiệp ngành tài nguyên môi trường của trường Đại học Griffith, Australia năm 2012. Năm 2014, hoàn thành luận văn nghiên cứu về vấn đề đánh giá tính bền vững của mô hình tôm lúa tại các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL, Hiện tại, Diệu Anh vẫn tham gia dự án phối hợp giữa Trung Tâm nghiên cứu quốc tế nông nghiệp Úc (ACIAR) và chính phủ Việt Nam với vai trò cộng tác viên nghiên cứu và phiên dịch viên cho các chuyên gia Úc. Chị cũng kết hợp viết báo khoa học với các chuyên gia đầu ngành của Viện Sông Ngòi Úc (ARI) và ACIAR từ dự án này và đã có bài báo được xuất bản trên tạp chí khoa học Agricultural Systems về ứng dụng mô hình của Bayesian Belief Network (BBN) vào hệ thống tôm lúa năm 2017. Diệu Anh luôn quan tâm và theo đuổi các vấn đề về nông nghiệp, môi trường của ĐBSCL trong quá trình phát triển kinh tế của vùng. 

 • ThS. Phạm Ngọc Minh Trang

  ThS. Phạm Ngọc Minh Trang hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). ThS. Trang tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2011, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế của Đại học Nottingham, Anh Quốc năm 2012. Th.S Trang từng có kinh nghiệm làm việc tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại Hamburg, Đức trong khoảng thời gian 2014-2015. 


 • Châu Huy Ngọc

  Châu Huy Ngọc hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Huy Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2008. Huy Ngọc đảm nhiệm nhiều công việc đa dạng. Anh có kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), giảng dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ YOLA, đồng thời cũng là phiên dịch viên cho các hội thảo của cả tổ chức nhà nước và tư nhân. Huy Ngọc cũng có 12 năm kinh nghiệm trong hỗ trợ giao tiếp xuyên văn hóa với chuyến đi đầu tiên vào năm 2004 cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ đến Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. 


 • ThS. Võ Trần Trung Nhân

  ThS. Võ Trần Trung Nhân hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). ThS. Nhân tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công: Quản trị và Phát triển, thuộc chương trình Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu năm 2013. ThS. Nhân hiện đang giảng dạy môn An ninh Con người tại Khoa Quan hệ Quốc tế trường ĐHKHXHNV Tp.HCM. 


 • Nguyễn Vũ Nhật Anh

  Nguyễn Vũ Nhật Anh hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Nhật Anh tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2014. Hiện tại, Nguyễn Vũ Nhật Anh đang theo học  tại Đại học Yonsei chuyên ngành ngành Global Studies - International Trade, Finance, and Management, với học bổng toàn phần của chính phủ Hàn Quốc


 • Đỗ Văn Thiện

  Đỗ Văn Thiện là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đỗ Văn Thiện tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2013 và hiện đang là học viên cao học ngành Quan hệ Quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính là quan hệ Việt Nam với một số nước lớn mà trọng tâm là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.


 • Nguyễn Thế Phương

  Nguyễn Thế Phương là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Nguyễn Thế Phương tốt nghiệp Cử nhân hạng ưu chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2013, vừa trúng tuyển học bổng của Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) để theo học khóa thạc sĩ tại Đức từ năm 2016.

 • Vũ Thành Công

  Vũ Thành Công hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Vũ Thành Công tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM năm 2013 và đang là học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM từ năm 2015.