[Bài bình luận] The Usefulness of "Redundant" Freedom of Navigation Operations

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) xin giới thiệu bài bình luận " The Usefulness of "Redundant" Freedom of Navigation Operations" của Nghiên cứu sinh Ngô Di Lân, hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm SCIS, phân tích về sự hữu ích về các chiến dịch tự do hàng hải "dư thừa" của Mỹ đối với an ninh khu vực Châu Á. Bài viết được đăng lần đầu trên trang Asia Maritime Transparency Initiative, số ra ngày ngày 26 tháng 01 năm 2018.