• Nguyễn Chí Hiếu

  Nguyễn Chí Hiếu hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Hiếu tốt nghiệp Cử nhân ngành Kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh năm 2005. Năm 2010, Hiếu tốt nghiệp thạc sĩ ngành Chính sách công tại Trường Đại học Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. 


 • Yassin Bendjebbour

  Yassin Bendjebbour hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM, chuyên về đề tài năng lượng tái tạo và kinh tế môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Yassin Bendjebbour bao gồm tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và sinh thái – xã hội của các chính sách năng lượng. Yassin hiện đang cộng tác với SCIS trong nhiều dự án tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là dự án về cải cách cơ cế hợp tác nông nghiệp của địa phương, dự án biến đổi khí hậu, áp dụng năng lượng tái tạo trong sự phát triển nông thôn ở địa phương.

 • Jeremy Lagelee

  Jeremy Lagelee là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) kể từ tháng 11/2015. Jeremy Lagelee tốt nghiệp cử nhân Luật về Khoa học Chính trị, tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Luật Sciences Po, Paris và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên ngành Luật Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Luật, Đại học Georgetown, Mỹ. 

   

 • Đỗ Văn Thiện

  Đỗ Văn Thiện là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đỗ Văn Thiện tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2013 và hiện đang là học viên cao học ngành Quan hệ Quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính là quan hệ Việt Nam với một số nước lớn mà trọng tâm là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.

 • Ngô Di Lân

  Ngô Di Lân là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Ngô Di Lân tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - tại Đại học Masstricht, Hà Lan năm 2015 và hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Brandeis, Hoa Kỳ từ năm 2015.

 • Đỗ Việt Cường

  Đỗ Việt Cường là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Đỗ Việt Cường tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 2014 và hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Luật quốc tế tại Viện Sau Đại học Geneva về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển (IHEID), và Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Lĩnh vực nghiên cứu chính là Luật biển, Luật môi trường, Luật năng lượng quốc tế và tranh chấp Biển Đông.