• Dương Đức Minh

  2Dương Đức Minh hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), đồng thời là Giảng viên Bộ môn Du lịch, Nghiên cứu sinh Khoa Nhân học Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM. Dương Đức Minh quan tâm đến các vấn đề về du lịch, và đã từng tham gia nhiều đề tài, chương trình và dự án nghiên cứu về du lịch tại khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Thế mạnh của anh là nghiên cứu về hoạt động quy hoạch du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, du lịch cộng đồng, chuỗi giá trị du lịch và du lịch sinh thái. Anh còn từng tham gia giảng dạy cho nhiều chương trình, dự án của BSA, Đại học Fulbright Việt Nam và nhiều trường đại học khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   

   

   

 • Phạm Ngọc Minh Trang

  ThS. Phạm Ngọc Minh Trang hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). ThS. Trang tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2011, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế của Đại học Nottingham, Anh Quốc năm 2012. Th.S Trang từng có kinh nghiệm làm việc tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại Hamburg, Đức trong khoảng thời gian 2014-2015. 


 • Nguyễn Chí Hiếu

  Nguyễn Chí Hiếu hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Trước đó, Hiếu là nghiên cứu viên tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
  Hiếu tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng không tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh (2005) và Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (2010).
  Lĩnh vực nghiên cứu chính của Hiếu xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế và chính sách công liên quan, bao gồm tăng trưởng kinh tế, năng suất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, năng lực cạnh tranh, thương mại, và ảnh hưởng của công nghệ thông tin-truyền thông (ICT), với trọng tâm là các nền kinh tế ASEAN. Gần đây, Hiếu đang có các khảo sát thực tế về phát triển bền vững ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là về phát triển nông nghiệp hữu cơ.
  Nguyễn Chí Hiếu từng nhận học bổng toàn phần ngành Chính sách công của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore trong 2008-2010. Bên cạnh đó, Hiếu cũng là đồng tác giả quyển sách The Dynamics of ASEAN Economic Integration, Structural Change and Productivity Performance, sắp được xuất bản bởi NXB Edward Elgar.

 • Yassin Bendjebbour

  Yassin Bendjebbour hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM, chuyên về đề tài năng lượng tái tạo và kinh tế môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Yassin Bendjebbour bao gồm tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và sinh thái – xã hội của các chính sách năng lượng. Yassin hiện đang cộng tác với SCIS trong nhiều dự án tại Đồng bằng Sông Cửu Long, cụ thể là dự án về cải cách cơ cế hợp tác nông nghiệp của địa phương, dự án biến đổi khí hậu, áp dụng năng lượng tái tạo trong sự phát triển nông thôn ở địa phương.

 • Ngô Di Lân

  Ngô Di Lân là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Ngô Di Lân tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế - tại Đại học Masstricht, Hà Lan năm 2015 và hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Brandeis, Hoa Kỳ từ năm 2015.