• TS. Trương Minh Huy Vũ

    Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, thành phố Hồ Chí Minh. TS. Trương Minh Huy Vũ tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học tổng hợp Bochum năm 2010, và bảo vệ luận án Tiến Sĩ Kinh tế-Chính trị Quốc Tế tại đại học Bonn, CHLB Đức (magna cum laude) năm 2014 với học bổng toàn phần của Bộ Ngoại Giao Đức.

    Các ấn phẩm của TS. Trương Minh Huy Vũ xuất hiện trên các tạp chí khoa học và thảo luận chính sách quốc tế như The National Interest, Revista Brasileira de Política Internacional, East Asia Policy, Global Asia, E-International Relations, ASIEN, The Diplomat, v.v. Ông cũng là đồng chủ biên tập sách “Power Politics in Asia’s Contested Waters Territorial Disputes in the South China Sea”được NXB Springer phát hành vào đầu năm 2016.