• Dự án "Economy of Tomorrow: Mind the Transformation Gap"

    Dự án “Economy of Tomorrow” (EoT) hướng tới xây dựng một khuôn khổ thảo luận về các mô hình phát triển của các nước trên thế giới. Chuỗi các hoạt động “Đối thoại EoT” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ châu Á và châu Âu đã cho thấy các thách thức nhận dạng được đang hội tụ của nền kinh tế thế giới. Những mô hình quốc gia công xưởng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đang trong quá trình tìm kiếm những mô hình phát triển. Các nền kinh tế châu Á cùng những nhà chính trị và giới hoạch định chính sách đều nhận ra rằng mô hình hiện tại có những bất cập và không còn phù hợp để giải quyết các nguy cơ về sinh thái, kinh tế và xã hội cùng một lúc. Các học giả châu Á đi đến kết luận rằng những mô hình mới cần được phát triển để giúp đưa các xã hội châu Á đến con đường phát triển kinh tế bền vững. 

  • Dự án “Connecting the ASEAN Economic Community: The role of local and provincial government”

    Trong quá trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, các tỉnh và thành phố đóng một vai trò quan trọng. Lựa chọn của các chính quyền cấp địa phương và cấp tỉnh về việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị bền vững hay xây dựng các cụm kinh tế phát triển trong một số lĩnh vực nhất định sẽ xác định mức độ và tác động của môi trường khu vực đến sự phát triển kinh tế địa phương của các doanh nghiệp nhỏ và kinh doanh gia đình. Với vai trò của địa phương và quốc gia, họ có khả năng duy nhất để giải quyết các cơ hội và thách thức trong khu vực. Trong khi đó, cần có các chính sách hỗ trợ quốc gia và khu vực và sự khuyến khích để đảm bảo rằng các sáng kiến cấp thành phố có đủ nguồn lực và tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa. Dự án nhắm đến việc tương tác và tư vấn chính sách cho lãnh đạo các địa phương về vai trò và khả năng hợp tác trong bối cảnh kết nối cộng đồng ASEAN.

  • Dự án “Japan, China and the Quests for Sociotechnical Hegemony in Southeast Asia”

    Đề tài so sánh chính sách, vai trò và khả năng tác động của Nhật Bản và Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Khác với những nghiên cứu đi trước tập trung chủ yếu về cạnh tranh chiến lực hay thương mại/đầu tư, nghiên cứu này xem khoa học kỹ thuật và các chính sách thúc đẩy các đại dự án liên quan là một chuyển động quan trọng mà cả hai nước Trung Quốc và Nhật đều muốn thúc đẩy tại khu vực. Qua trường hợp của tiểu vùng sông Mekong và Việt Nam, nghiên cứu sẽ định dạng các chính sách, mô thức và mức độ hiệu quả khác nhau của hai nước, cũng như xem xét các tác động đến khu vực và Việt Nam.