• [Bài bình luận] Whither Vietnam? Hanoi's approach to the South China Sea

  Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) giới thiệu bài viết của TS. Nguyễn Thành Trung, hiện là Giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM phân tích ba cách Việt Nam tiếp cận mới với Trung Quốc, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức đa phương và thúc đẩy mối quan hệ với các đối thủ Trung Quốc, những người đã chia sẻ lợi ích ở Biển Đông. Bài viết được đăng lần đầu trên trang đối thoại IAPS, Tạp chí trực tuyến của Viện Châu Á- Thái Bình Dương.

 • [Bài bình luận] ASEAN among Great Powers

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) - "ASEAN among the Great Powers", đăng trên trang web của Viện Heinrich Boll Stiftung Đông Nam Á. Bài viết thuộc chuỗi bài "50 năm ASEAN" của Viện. 


  China´s increasing presence, from economic to military links, is leading to a potential emergence of Chinese spheres of influence in which Southeast Asia will be regarded as China‘s backyard. To many observers, China‘s regional leadership constitutes an irresistible outcome of China‘s remarkable economic performances and influence. Faibank‘s well-known concept of the Chinese world order provides a model to understand international relations in Asia, which constructs China in the role of centrality and superiority in the system[1]. Those who place emphasis on the long history of hierarchical order in Asia tend to endorse the fact that the Middle Kingdom has returned to the center as the most dominant power and regional leader. It is no longer a contested claim.


 • [Bài bình luận] Chiến lược địa-kinh tế của Trung Quốc tại Campuchia: Phần II: Sản xuất và Kết nối Đường bộ

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu phần II của bài bình luận "Chiến lược địa-kinh tế của Trung Quốc tại Campuchia" của Nghiên cứu viên Vũ Thành Công. Bài viết được đăng lần đầu trên trang Nghiên cứu biển Đông (nghiencuubiendong.vn), ngày 23/6/2017. 


  Việc Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng tại Campuchia đã tạo nên những thay đổi lớn về kinh tế Campuchia cũng như tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia này. Điều này sẽ có những tác động như thế nào đối với khu vực và Việt Nam?


 • [Bài bình luận] Chiến lược địa-kinh tế của Trung Quốc tại Campuchia (Phần 1)

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của Nghiên cứu viên Vũ Thành Công đăng trên trang Nghiên cứu biển Đông, ngày 16/6/2017. Bài viết phân tích chiến lược địa - kinh tế của Trung Quốc tại Campuchia. Phần 1 của bài xoay quanh nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia và những ảnh hưởng của nó trong vòng hai thập kỷ qua. 

 • [SCIS Commentary 08] Europe in the aftermath of Brexit : A vanishing dream

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của GS. Chung Hoàng Chương (Nghiên cứu viên cao cấp SCIS) về tình hình hiện tại ở Châu Âu hậu Brexit và dự đoán về tương lai của liên minh Châu Âu (EU). Bài viết được đăng trên mục bình luận thời sự [commentary] của SCIS, ngày 26/5/2017. 

 • [Báo cáo chính sách] Asia and the rules-based international system: perceptions, challenges and ideas for change

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài khuyến nghị chính sách sau hội thảo "Châu Á và hệ thống thế giới pháp trị: nhận thức, thách thức và những ý tưởng cho thay đổi" do tổ chức Wilton Park (Anh) được tổ chức vào ngày 13-15/3/2017 tại Singapore. TS. Trương Minh Huy Vũ tham gia thảo luận trong hội thảo.

   


 • [SCIS - Policy Report 05] Vietnam coastguard development : modernization process, strategy and challenges

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu báo cáo chính sách về quá trình, chiến lược và những thách thức trong quá trình hiện đại hóa cảnh sát biển của Việt Nam. Báo cáo được thực hiện bởi TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) và Nghiên cứu viên Nguyễn Thế Phương trong khuôn khổ nghiên cứu biển Đông 2017. 

   

   

   


 • [Bài bình luận] The modernization of the Vietnam people's navy: grand goals and limited options

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) và Nghiên cứu viên Nguyễn Thế Phương về "The modernization of the Vietnam people's navy: grand goals and limited options". Bài viết được đăng lần đầu trên trang Asia Maritime Transparency Initative, ngày 6/4/2017. 

   


 • [Khuyến nghị chính sách] U.S.-ASEAN Relations: Charting the Next 40 Years

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài khuyến nghị chính sách có sự tham gia của TS. Trương Minh Huy Vũ sau hội thảo "Quan hệ Mỹ - ASEAN : lộ trình cho 40 năm" của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), được tổ chức vào ngày 1 và 2/3/2017 tại thủ đô Manila, Philippines. TS. Trương Minh Huy Vũ tham gia thảo luận trong phiên thứ hai của hội thảo với chủ đề cộng đồng kinh tế ASEAN sau thất bại của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

   

   

 • [Bài bình luận] The Geopolitics of Infrastructure : ASEAN's China Challenge

  Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) về The Geopolitics of Infrastructure : ASEAN's China Challenge. Bài viết được đăng lần đầu trên trang Asia Maritime Transparency Initative vào tháng 2/2017.