• [SCIS Commentary 08] Europe in the aftermath of Brexit : A vanishing dream

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của GS. Chung Hoàng Chương (Nghiên cứu viên cao cấp SCIS) về tình hình hiện tại ở Châu Âu hậu Brexit và dự đoán về tương lai của liên minh Châu Âu (EU). Bài viết được đăng trên mục bình luận thời sự [commentary] của SCIS, ngày 26/5/2017. 

 • [Báo cáo chính sách] Asia and the rules-based international system: perceptions, challenges and ideas for change

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài khuyến nghị chính sách sau hội thảo "Châu Á và hệ thống thế giới pháp trị: nhận thức, thách thức và những ý tưởng cho thay đổi" do tổ chức Wilton Park (Anh) được tổ chức vào ngày 13-15/3/2017 tại Singapore. TS. Trương Minh Huy Vũ tham gia thảo luận trong hội thảo.

   


 • [SCIS - Policy Report 05] Vietnam coastguard development : modernization process, strategy and challenges

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu báo cáo chính sách về quá trình, chiến lược và những thách thức trong quá trình hiện đại hóa cảnh sát biển của Việt Nam. Báo cáo được thực hiện bởi TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) và Nghiên cứu viên Nguyễn Thế Phương trong khuôn khổ nghiên cứu biển Đông 2017. 

   

   

   


 • [Bài bình luận] The modernization of the Vietnam people's navy: grand goals and limited options

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) và Nghiên cứu viên Nguyễn Thế Phương về "The modernization of the Vietnam people's navy: grand goals and limited options". Bài viết được đăng lần đầu trên trang Asia Maritime Transparency Initative, ngày 6/4/2017. 

   


 • [Khuyến nghị chính sách] U.S.-ASEAN Relations: Charting the Next 40 Years

  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) giới thiệu bài khuyến nghị chính sách có sự tham gia của TS. Trương Minh Huy Vũ sau hội thảo "Quan hệ Mỹ - ASEAN : lộ trình cho 40 năm" của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), được tổ chức vào ngày 1 và 2/3/2017 tại thủ đô Manila, Philippines. TS. Trương Minh Huy Vũ tham gia thảo luận trong phiên thứ hai của hội thảo với chủ đề cộng đồng kinh tế ASEAN sau thất bại của Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

   

   

 • [Bài bình luận] The Geopolitics of Infrastructure : ASEAN's China Challenge

  Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) về The Geopolitics of Infrastructure : ASEAN's China Challenge. Bài viết được đăng lần đầu trên trang Asia Maritime Transparency Initative vào tháng 2/2017. 

   

 • [Bài bình luận] Vietnam, President Trump and the TPP

  Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) giới thiệu bài bình luận của TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc SCIS) phân tích những vấn đề nảy sinh sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những phản hồi của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bài viết được đăng lần đầu trên trang web của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS). 

 • [Bài bình luận] A View from Vietnam

  Trung tâm SCIS giới thiệu bài viết của tác giả Trương Minh Huy Vũ giám đốc Trung tâm SCIS, và Ngô Di Lân, hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Brandeis, Hoa Kỳ, đồng thời là nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm SCIS. Bài viết phân tích các chính sách đối ngoại Philippines dưới thời kỳ tổng thống Duterte, xoay quanh quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, và các nước Asean. Bài viết được đăng lần đầu trên trang thông tin The Asan Forum.


 • Vietnam in the Global Economy Development through Integration or Middle-income Trap?

  Trung tâm SCIS giới thiệu bài viết của TS. Trương Minh Huy Vũ (giám đốc SCIS), cùng các học giả - Erwin Schweisshelm và Hansjörg Herr, thuộc Quỹ Friedrich Ebert Stiftung (FES), về sự hòa nhập của Việt Nam trong kinh tế toàn cầu, thảo luận bài toán phát triển bằng hợp tác hay bẫy thu nhập trung bình (MIT). Bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo cấp khu vực với chủ đề “Economy of Tomorrow: Mind the Transformation Gap” tại Bangkok, Thái Lan do Quỹ FES tổ chức vào tháng 12/2015.

 • [SCIS - Commentary 07] Hệ quả đa chiều từ các đập thủy điện đang xây dựng ở Lào và Thái Lan đến sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Trung tâm SCIS giới thiệu phần thứ hai bài bình luận của GS. Chung Hoàng Chương (nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm SCIS) phân tích những tác động của các dự án xây đập ở Lào và Thái Lan trên thượng nguồn sông Mê Kông đến sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Bài được đăng trên chuyên mục Bình luận thời sự [Commentary] của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS).