• Ma Ngọc Nhã Vy

    Ma Ngọc Nhã Vy hiện là thực tập sinh của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhã Vy đang là sinh viên năm ba khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM.