• Phạm Trầm Khánh Vy

   
   
   
   
   
   
   
   
  Phạm Trầm Khánh Vy hiện là thực tập sinh của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Khánh Vy tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ Quốc tế  tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2014.  Trong quá trình học, Phạm Trầm Khánh Vy từng thực tập tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy công tác tại Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation) với vai trò cán bộ dự án – Phòng Chương trình và Phòng Nghiên cứu- đánh giá.  

   


 • Ma Ngọc Nhã Vy

  Ma Ngọc Nhã Vy hiện là thực tập sinh của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhã Vy đang là sinh viên năm ba khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM.