• Nguyễn Vũ Nhật Anh

  Nguyễn Vũ Nhật Anh hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Nhật Anh tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2014. Hiện tại, Nguyễn Vũ Nhật Anh đang theo học  tại Đại học Yonsei chuyên ngành ngành Global Studies - International Trade, Finance, and Management, với học bổng toàn phần của chính phủ Hàn Quốc


 • Nguyễn Thế Phương

  Nguyễn Thế Phương là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Nguyễn Thế Phương tốt nghiệp Cử nhân hạng ưu chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2013, vừa trúng tuyển học bổng của Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) để theo học khóa thạc sĩ tại Đức từ năm 2016.

 • Lê Phương Cát Nhi

  Lê Phương Cát Nhi hiện là nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Lê Phương Cát Nhi tốt nghiệp Cử nhân Quốc tế học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2015. 


 • Vũ Thành Công

  Vũ Thành Công hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Vũ Thành Công tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM năm 2013 và đang là học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM từ năm 2015.


 • Bùi Thạch Hồng Hưng

  Bùi Thạch Hồng Hưng hiện là thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Bùi Thạch Hồng Hưng tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế  tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2015, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 9/2016.