• Châu Huy Ngọc

  Châu Huy Ngọc hiện là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Huy Ngọc tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2008. Huy Ngọc đảm nhiệm nhiều công việc đa dạng. Anh có kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), giảng dạy Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ YOLA, đồng thời cũng là phiên dịch viên cho các hội thảo của cả tổ chức nhà nước và tư nhân. Huy Ngọc cũng có 12 năm kinh nghiệm trong hỗ trợ giao tiếp xuyên văn hóa với chuyến đi đầu tiên vào năm 2004 cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ đến Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. 


 • Nguyễn Vũ Nhật Anh

  Nguyễn Vũ Nhật Anh hiện là Nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS). Nhật Anh tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh năm 2014. Hiện tại, Nguyễn Vũ Nhật Anh đang theo học  tại Đại học Yonsei chuyên ngành ngành Global Studies - International Trade, Finance, and Management, với học bổng toàn phần của chính phủ Hàn Quốc


 • Đỗ Văn Thiện

  Đỗ Văn Thiện là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đỗ Văn Thiện tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2013 và hiện đang là học viên cao học ngành Quan hệ Quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính là quan hệ Việt Nam với một số nước lớn mà trọng tâm là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.


 • Vũ Thành Công

  Vũ Thành Công hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Vũ Thành Công tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM năm 2013 và đang là học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM từ năm 2015.