• Hướng nghiên cứu “Việt Nam và làn sóng hội nhập năm 2016”

    Ý tưởng phân tích qua trình hội nhập của Việt Nam trở nên thời thượng với thời điểm 2015 khi Chính Phủ Việt Nam hoàn tất đàm phán và chuẩn bị ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do. Trong đó có những hiệp định tự do thế hệ mới với mực độ cam kết cao như Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay hiệp định Thương Mại Tự Do EU-Vietnam. Nhóm nghiên cứu mong muốn tìm hiểu những tác động mà các hiệp định tự do này đem lại đến cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, và ở các góc nhìn khu vực-địa phương khác nhau. Trong đó, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đến một số ngành dễ tổn thương của nền kinh tế Việt Nam cũng như một số lĩnh vực nhạy cảm mà Việt Nam đã cam kết mở cửa trong thời gian sắp tới.

  • Hướng nghiên cứu “Đòn bẩy cơ sở hạ tầng từ các kết nối của Trung Quốc”

    Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cơ sở hạ tầng (CSHT) được chú ý như một yếu tố quan trọng trong bối cảnh trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu. Nhưng dưới thời của Tập Cận Bình, đây trở thành “trọng tâm của các trọng tâm”. Bước ngoặt trên không chỉ xuất phát từ các phát biểu chính thức và thay đổi ưu tiên trong chính sách, mà còn việc thay đổi bản chất phát triển của nước này, cả về kinh tế, lẫn lựa chọn chính sách đối ngoại. Vì vậy, việc nghiên cứu về (khả năng) xây dựng cơ sở hạ tầng từ phía Trung Quốc và hàm ý chính sách cho cách tiếp nhận của các nước khu vực (trong đó có Việt Nam) là một dự án trọng điểm được Trung tâm SCIS phối hợp với Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR (VCES), Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

  • Hướng nghiên cứu “Biển Đông trong chiến lược của các cường quốc và đối sách của Việt Nam”

    Không chỉ có vị trí địa chiến lược quan trọng trên tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, biển Đông còn là vùng biển có trữ lượng phong phú về tài nguyên thủy sản, dầu khí đầy tiềm năng khai thác. Do đó, sự cạnh tranh về lợi ích giữa các cường quốc tại vùng biển này ngày càng gia tăng, biến biển Đông thành một trong những điểm nóng về an ninh và ổn định của khu vực. Việc nghiên cứu về chiến lược của các cường quốc lớn tại biển Đông, nhằm phân tích và đưa ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam - quốc gia có vị trí trọng yếu trong khu vực.