• Phạm Trầm Khánh Vy

   
   
   
   
   
   
   
   
  Phạm Trầm Khánh Vy hiện là thực tập sinh của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Khánh Vy tốt nghiệp Cử nhân Quan hệ Quốc tế  tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2014.  Trong quá trình học, Phạm Trầm Khánh Vy từng thực tập tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng. Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy công tác tại Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation) với vai trò cán bộ dự án – Phòng Chương trình và Phòng Nghiên cứu- đánh giá.  

   


 • Bùi Trang Nhung

  Bùi Trang Nhung hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Bùi Trang Nhung tốt nghiệp Cử nhân loại xuất sắc ngành Kinh tế và Quản lý (Economics and Government) tại Đại học Smith, Massachusetts, Hoa Kỳ năm 2012 và hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. 

 • ThS. Lục Minh Tuấn

  ThS. Lục Minh Tuấn hiện là nghiên cứu viên và biên tập viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Minh Tuấn tốt nghiệp cử nhân tại Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV, Tp.HCM năm 2009, tốt nghiệp Thạc sĩ Quốc tế học theo chương trình liên kết giữa Đại học Quốc gia Tp.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2012. 

   

 • Nguyễn Hồng Lam

  Nguyễn Hồng Lam từng là thư ký tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp tại Học viện Ngoại giao Hà Nội năm 2015 và đang theo học Thạc sĩ ngành Globalisation tại Trường Đại học Toulouse Jean Jaurès, Pháp.

   

     • La Thị Bình An

  Học hàm, học vị  Cử nhân
  Chức vụ Thực tập sinh


  Chuyên ngành Luật quốc tế


  Email
  binhanlathi@gmail.com