• Bùi Trang Nhung

  Bùi Trang Nhung hiện đang là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Bùi Trang Nhung tốt nghiệp Cử nhân loại xuất sắc ngành Kinh tế và Quản lý (Economics and Government) tại Đại học Smith, Massachusetts, Hoa Kỳ năm 2012 và hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ. 

 • Nguyễn Hồng Lam

  Nguyễn Hồng Lam từng là thư ký tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp tại Học viện Ngoại giao Hà Nội năm 2015 và đang theo học Thạc sĩ ngành Globalisation tại Trường Đại học Toulouse Jean Jaurès, Pháp.

   

     • La Thị Bình An

  Học hàm, học vị  Cử nhân
  Chức vụ Thực tập sinh


  Chuyên ngành Luật quốc tế


  Email
  binhanlathi@gmail.com