Tầm nhìn và Nhiệm vụ của SCIS

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế - Center for International Studies (SCIS) được thành lập theo quyết định số 232/QĐ-XHVN – TCCB về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 01 tháng 04 năm 2015. 

Với mục tiêu trở thành cơ quan nghiên cứu về các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại hàng đầu của khu vực phía Nam, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế SCIS tập trung nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề về đối ngoại, quan hệ quốc tế chủ chốt của Việt Nam, tạo ra tri thức mới thông qua các ấn phẩm khoa học chất lượng. 

Dựa trên nền tảng kiến thức về quan hệ quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn, Trung tâm SCIS thúc đẩy quá trình tương tác giữa các các học giả và nhà hoạch định chính sách xung quanh các cuộc tranh luận liên quan đến các vấn đề quốc tế quan trọng và chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam.

Đồng thời, Trung tâm SCIS cũng tạo dựng một hệ thống thông tin và kiến thức mang tính phổ thông, giúp truyền tải một cách đơn giản nhất các vấn đề quan hệ quốc tế đến cộng đồng, và bạn đọc có quan tâm.

Kể từ ngày 26/11/2019, với mục tiêu phát triển mạnh hơn các hướng nghiên cứu Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ quốc tế đương đại, căn cứ theo công văn số 1296/QĐ-XHNV-TCCB, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (CSS) được sáp nhập vào Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) để cùng triển khai các đề tài nghiên cứu về chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá và xã hội Trung Quốc trong tình hình mới.
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.