[Bài bình luận] ASEAN và Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Mở và Tự do (FOIP) (phần 2)

Trung tâm SCIS giới thiệu phần 2 của bài bình luận "ASEAN và Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Mở và Tự do (FOIP)" của nghiên cứu sinh Hoàng Cẩm Thanh, hiện đang là giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học KHXH&NV Tp.HCM. Phần thứ hai của bài viết tập trung vào những phản ứng từ các nước ASEAN trước cách tiếp cận khá đa dạng của các cường quốc đối với chiến lược FOIP. 

 

 

 


 

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại Singapore ngày 15.11.2018 -  Nguồn: CNN Philippines

  

Dẫn nhập

 

ASEAN trở thành vị trí quan trọng trong bản đồ chiến lược của cả bốn quốc gia – Mỹ, Nhật, Ấn Độ, và Úc, do đó tổ chức này đối mặt với một áp lực phải tự định vị chính mình trước các kế hoạch của các cường quốc. Một số nhà phân tích cho rằng lí do ASEAN thực sự cần quan tâm đến điều này vì đối với các cường quốc trên thì việc công nhận tầm quan trọng của thể chế này là bước đi quan trọng để có thể tham gia sâu hơn vào khu vực và ngược lại ASEAN cũng khẳng định được vị trí của mình trong chiến lược của các nước lớn.

 

Toàn văn:       Bản tiếng Anh        Bản tiếng Việt

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.