[Bài bình luận] "Triển vọng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với Triều Tiên dưới thời tân Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young"

Trung tâm SCIS giới thiệu bài bình luận "Triển vọng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với Triều Tiên dưới thời tân Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young" của ThS. Nguyễn Thanh Phương (NCV của SCIS). Bài viết giúp làm rõ các đặc trưng trong chính sách viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với Triều Tiên dưới thời tân Bộ Trưởng Lee In-young, từ đó đánh giá triển vọng cũng như hiệu quả của các chính sách này đến tiến trình bình thường hóa quan hệ liên Triều. 

 

 Preparing North Korean Elites for Unification | RAND

 

 Ảnh: RAND

 


Dẫn nhập

 

Các đề xuất cung cấp tài chính của chính phủ Hàn Quốc để viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên đang được thúc đẩy sau khi ông Lee In-young được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thống nhất vào ngày 27 tháng 7. Vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên đã được chính phủ Hàn Quốc thực hiện không liên tục từ năm 1995 - thời điểm Triều Tiên bắt đầu kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế. 


Cho đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp các khoản hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên bằng cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua các tổ chức trong nước và quốc tế, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ chống biến đổi khí hậu, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo an ninh lương thực.

 

Toàn văn:  Bản tiếng Việt  

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.