Trung tâm SCIS hợp tác với tổ chức Policy Watch (New Zealand)

Kể từ tháng 4/2020, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) đã nhận lời tham gia dự án Covid-19 Policy Watch và đảm nhiệm công tác thông tin về các chính sách kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của chính phủ Việt Nam. 

​  

COVID-19 Policy Watch | Tracking governments' responses to the ...

 Ảnh: Dự án Covid-19 Policy Watch (bấm vào hình để xem thông tin dự án)

 

Dự án Covid-19 Policy Watch được điều phối bởi mạng lưới các tập đoàn truyền thông như The Spinoff (New Zealand) và Knack (Bỉ). Thông tin về dự án được cập nhật đầy đủ (bằng tiếng Anh) trên trang thông tin Covid19policywatch.org. 


Đây là một kênh truyền thông góp phần vào việc quảng bá các nỗ lực về y tế cộng đồng của Việt Nam trong tương quan so sánh và học hỏi với sự nộ lực chung từ các quốc gia khác trong giai đoạn cả thế giới cùng chung tay kiểm soát đại dịch Covid-19.

 


đến thế giới trên trang Covid19policywatch.org.

 

Trang này có điểm mạnh là phần giao diện đơn giản, thiên về cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, và có cập nhật số liệu, thông tin từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Trang này có so sánh chính sách từ nhiều quốc gia và phần đề mục Việt Nam sẽ có công sức từ bạn Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu viên của trung tâm SCIS.

Logo SCIS cũng xuất hiện trên trang nhánh Việt Nam với tư cách là đối tác

đến thế giới trên trang Covid19policywatch.org.

 

Trang này có điểm mạnh là phần giao diện đơn giản, thiên về cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, và có cập nhật số liệu, thông tin từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Trang này có so sánh chính sách từ nhiều quốc gia và phần đề mục Việt Nam sẽ có công sức từ bạn Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu viên của trung tâm SCIS.

Logo SCIS cũng xuất hiện trên trang nhánh Việt Nam với tư cách là đối tác

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.