[Sách] Quan Hệ Australia – Việt Nam (1991 – 2013)

Australia là một đối tác vừa gần vừa xa với Việt Nam. Gần về mặt địa lý khi cùng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, gần về mối quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực trong nhiều năm gần đây, gần vì cộng đồng người Việt sinh sống và học tập tại Australia như cầu nối giữa hai đất nước. Xa vì những khác biệt về văn hóa và dân tộc, về lịch sử, về trình độ phát triển kinh tế và chế độ chính trị. Bởi thế, mối quan hệ giữa Australia với Việt Nam vừa có những cái chung như những mối quan hệ song phương khác, vừa có những cái riêng của một mối quan hệ đặc thù. Cuốn sách Quan hệ Australia – Việt Nam ( 1991-2013) của TS. Huỳnh Tâm Sáng (NCV Trung tâm SCIS) sẽ giúp bạn đọc khám phá về mối quan hệ khá đặc biệt này.