Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận về cấu trúc trong quan hệ quốc tế và sự vận dụng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương"

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/7/2018, Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận về cấu trúc trong quan hệ quốc tế và sự vận dụng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” đã diễn ra tại phòng D201 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động giao lưu hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu Quốc tế (SCIS) phối hợp với Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Hội.


 

GS.TS. Hoàng Khắc Nam phát biểu đề dẫn cho phiên đầu của Hội thảo - Ảnh: SCIS


Tham gia Hội thảo gồm có sự tham gia của GS.TS. Hoàng Khắc Nam (Trưởng Khoa Quốc tế học, Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Hội), PGS.TS. Trần Nam Tiến (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Tp.HCM), TS. Nguyễn Thành Trung (Giám đốc Trung tâm SCIS), TS. Bùi Hải Đăng (Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Tp.HCM), TS. Trương Minh Huy Vũ (Phó Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Tp.HCM) cùng nhiều học giả, nhà nghiên cứu các vấn đề trong quan hệ quốc tế và các bạn sinh viên.


Mở đầu hội nghị, GS.TS. Hoàng Khắc Nam đã phát biểu đề dẫn về những cách hiểu khác nhau đối với chủ nghĩa cấu trúc trong quan hệ quốc tế, cũng như cách tiếp cận "hệ thống - cấu trúc" vẫn còn sơ khởi trong các ngành khoa học xã hội hiện nay, từ đó làm bật lên nhu cầu trong việc khơi lai tư duy tiếp cận một cách hệ thống về chủ nghĩa cấu trúc, đặc biệt việc vận dụng lý thuyết này vào thực tiễn nhằm làm rõ những đặc thù của cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

 

 

TS. Lê Lêna (Khoa Quốc tế học - Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày tham luận về việc ứng dụng các phương pháp phân tích cấu trúc mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: SCIS


Hội thảo diễn ra với 2 phiên, nhấm mạnh vai trò của khu vực châu Á – Thái Bình Dương -  luôn là khu vực nhận được rất nhiều sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu. Với đặc điểm địa lý vốn có, quy mô kinh tế và tương lai phát triển không hạn chế là những nhân tố quyết định để khu vực châu Á – Thái Bình Dương thay thế khu vực châu Âu – Đại Tây Dương, vươn lên trở thành trọng tâm địa chính trị toàn cầu. Tương lai thế giới là hòa bình hay chiến tranh, ổn định phồn vinh hay rối ren nghèo đói, được quyết định bởi diễn biến cục diện địa chính trị của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và bàn cờ sức mạnh địa chính trị tại khu vực này.