Quyết định sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc vào Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (CSS) vào Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS).


 

 

Được thành lập vào năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (Center for Chinese Studies) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những trung tâm đầu tiên ở miền Nam chuyên nghiên cứu các vấn đề đương đại của Trung Quốc từ lăng kính khoa học xã hội và nhân văn. Điểm đặc biệt của Trung tâm là đặt và phân tích các vấn đề về Trung Quốc từ góc nhìn toàn cầu để nghiên cứu Trung Quốc về văn hóa, xã hội trong các tương tác đa chiều và chịu tác động từ các mối quan hệ khác.

 

Kể từ ngày 26/11/2019, với mục tiêu phát triển mạnh hơn các hướng nghiên cứu Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ quốc tế đương đại, căn cứ theo công văn số 1296/QĐ-XHNV-TCCB, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (CSS) được sáp nhập vào Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) để cùng triển khai các đề tài nghiên cứu về chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá và xã hội Trung Quốc trong tình hình mới.

 

Trung tâm SCIS

  

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.