[Chuyên đề] Bản tin Biển Đông

Trung tâm SCIS giới thiệu chuyên đề "Bản Tin Biển Đông" của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông nhằm cập nhật diễn biến các sự kiện trên Biển Đông trên thực địa, tổng hợp các bình luận của các chuyên gia quốc tế và tóm lược một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về Biển Đông hàng tuần. Bản tin do ThS. Nguyễn Thế Phương (NCV của SCIS) cộng tác cùng thực hiện.