• ​Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

    Email: scis@hcmussh.edu.vn